srendeelhuitrutr
srendeelhuitrutr

Други јавни позив за сточаре за Пројекат Светске банке 50-40-10

Објављен је  други јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије. Предмет овог Јавног позива су инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње у сточарству у области:

 1. Производње млека
 2. Производње меса
 3. Пчеларства
 4. Аквакултуре

Право учешћа на конкурсу имају:

 1. Физичка лица - носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава,
 2. Предузетници,
 3. Микро, мала и средња предузећа.
 4. Задруге

Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

 1. Припремни трошкови - трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната
 2. Капиталне инвестиције:
  • Набавка трактора, нових машина и опреме,
  • Дигитализација/аутоматизација и трошкови набавке софтвера
  • Изградња објеката
  • Коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности
 3. Инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника - трошкови стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкови унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности

Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност добијања бесповратних средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката.

За спровођење другог јавног позива у 2022.години, опредељена су средства у износу од 360.000.000 динара. Прихватљиви су они Пројекти чија укупна вредност инвестиција износи од 20.000 до 50.000 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан подношења пријаве.

Рок за подношење пријава је од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године.

Битни услови за конкурисање:

 • Сектор меса и млека - да у Регистру одобрених објеката код управе за ветерину има пријављен објекат и одговарајући сточни фонд, у складу са законом којим се уређује ветеринарство
 • 5 до 1.000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња
 • објекат за аквакултуру уписан у Регистар, као и Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката

Наша консултантска кућа је специјализована за све наведене послове и има искуство у преко 800 реализованих пројеката из наведених области у оквиру ИПАРД програма као и разних програма националних субвенција.

IPARD

Сва права резервисана © 2020 СИМ ЦЕРТ д.о.о.