Skip to main content

Продужeн рок ИПАРД позива за новe тракторe до 26.04.2022

среда, 20.04.2022
 
Имајући у виду да се у 2022. години, Васкршњи празници празнују почев од 22. априла (петак) закључно са 25. априлом (понедељак), као и да Управа за аграрна плаћања не ради у дане ових празника, укључујући 22. април 2022. године, обавештавају се сва заинтересована лица да у складу са чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), рок за подношење захтева за одобравање пројекта по Седмом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора, број: 320-01-07-1/2022-07 од 14.02.2022. године истиче кад протекне први наредни радни дан односно закључно са уторком, 26. априлом 2022. године.