Skip to main content

Најава ИПАРД 3 програма - додатна подршка за инвестиције у соларне електране

Након успешно завршеног ИПАРД 2 програма и реализованих конкурса из овог новчаног фонда, усвојен је и нови ИПАРД 3 програм са 378 милиона евра бесповратних средстава. У фокусу ће, и надаље бити следеће мере:
  • Мера 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (додат сектор рибарства) са бесповратним средствима од 60-75% вредности инвестиције и максималном износом подршке од 1.000.000 евра
  • Мера 3 - Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (додати сектор прераде житарице и индустријског биља и сектор прераде рибе) са бесповратним средствима од 50-70% вредности инвестиције и максималном износом подршке од 1.300.000 евра
  • Мера 7 - Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (сектор руралног туризма и пратећих услуга) са бесповратним средствима од 60-75% вредности инвестиције и максималном износом подршке од 300.000 евра
а додате су и нове мере чија акредитација се очекује (директно за кориснике из привреде је Мера за органску производњу). 
Први конкурси Министарства пољопривреде за Меру 1 , Меру 3 и Меру 7 очекују се у првом кварталу 2023.г. а поступак конкурисања је захтеван и изискује доста времена тако да је потребно на време кренути са припремом документације. 
Консултантска кућа СИМ ЦЕРТ  са преко десет активних консултаната у две регионалне канцеларије у Новом Саду и Крушевцу тренутно покрива територију целе Србије. Почетком 2023.године поново се отвара и канцеларија у Београду (затворена је услед пандемије Корона вируса). Осим директне припреме за конкурисање консултанти пружају и знатно шири аспект подршке који је потребан корисницима ИПАРД програма у виду усаглашавања инвестиције са техничком регулативом и стандардима за производ и/или производњу. 
ИНФО КУТАК
Акценат додатне подршке на ИПАРД 3 програму је на особама млађим од 40 година као и инвестицијима у обновљиве изворе енергије (што ће обезбедити додатних 10% субвенције). Тренд раста инвестиција у соларне електране је евидентан кроз завршене конкурсе ИПАРД 2 програма. Већи број инвестиција из области солерне енергије припрема ENVI CERT SOLAR који је директно повезан  са СИМ ЦЕРТ консултантима који припремају кориснике ИПАРД програма. Преко бесповратних средстава у висини од 60-75% за соларне електране корисници могу очекивати повраћај инвестиције за свега 2-3 године. Пошто је гарантни век трајања соларних панела 25 година ова инвестиција се показује као изузетно рентабилна.